Y tế - Giáo dục

ẨM THỰC CÁT BÀ: Tu Hài – Món ngon đại bổ cho nam giới

Biển Cát Bà không những đem lại cho con người vẻ đẹp thuần khiết, trong lành, mà sâu trong lòng nó còn là cả một thiên đường của ẩm thực. Giống như các vùng du lịch biển khác, Cát Bà có rấ nhiều hải sản như: tôm ghẹ, cua, mực…Tuy nhiên do thổ nhưỡng đặc thù của vùng này nên nhiều chuyên gia ẩm thực cho rằng hải sản nơi đây ngọt và đậm đà hơn các vùng biển khác. Trong các món ăn hải sản được ưa chuộng nhất có một món ăn quen thuộc mà nếu đã đến Cát Bà hầu như ai cũng từng thưởng thức nhưng lại rất ít người biết về giá trị cực kỳ quý báu của nó, đó là món Tu Hài. Đây là loại sản vật có giá trị dinh dưỡng rất cao đối với con người, đặc biệt là các quý ông. Nhiều người cho rằng Tu Hài là lựa chọn số một với nam giới khi tìm ăn các món ăn “ tráng dương bổ thận”.

Tu Hài còn có những tên gọi khác như là ốc Vòi Voi hay là con thụt thò, là một loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ sống trong nước mặn. Trong môi trường tự nhiên, Tu Hài sống trên các trương cát ngầm và thềm cát có san hô ở vùng biển ấm.  Chúng có thể thích nghi với môi trường nước trong với độ mặn ổn định, có thuỷ triều lên xuống hay ở các vùng cửa sông nước lợ. Tu Hài sống nhiều ở vùng Đông Bắc đảo Cát Bà. Nơi đây có cát cực trắng, cực sạch tạo ra từ những dải san hô phân huỷ qua hàng triệu năm mà thành. Chính vì bản chất nó chỉ sống được và tồn tại trong môi trường sạch như vậy nên rất đảm bảo về độ an toàn thực phẩm. Tu Hài sinh sản dưới cát vào mùa xuân, sinh sản nhanh trong môi trường tự nhiên và môi trường nuôi tốt. Chúng chỉ sống được trong môi trường sạch và đồng thời cũng làm sạch môi trường do ăn các động vật phù du tự nhiên trong nước biển. Khi bơi trong nước, mình chúng có thể thò ra khỏi vỏ dài đến cả tấc.

Sau khi sinh nở, Tu Hài trải qua nhiều lần biến thái thành giống cấp 1, ( lớn chừng 4-5mm), sau 1 tháng thành giống cấp 2 có vỏ dài 2-3 cm. Khoảng 12 đến 15 tháng là Tu Hà dã mang đầy đủ giá trị dinh dưỡng cần thiết và có thể sử dụng được. Đây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao và quý hiếm. Các nghiên cứu cho rằng thịt của chúng có khoảng 16 loại acid amin. Chế biến Tu Hài cũng là cả một công đoạn khá phức tạp. Phải rửa nhẹ nhàng sau đó tách 2 vỏ của chúng ra lấy ruột nằm bên hông mảnh vỏ( thao tác phải thật cẩn thận để ruột không bị vỡ). Dùng nước nóng hơn để tuột lớp da bên ngoài sao cho lộ ra phần thân trắng nõn mới đem rửa lại bằng nước lạnh. Nếu là món nướng thì sau khi lấy thịt của chúng ra, người ta để trên một mảnh vỏ và nướng trên than hồng, sau đó mới để mỡ hành lên trên. Nếu thật sự muốn tận hưởng vị ngọt đặc biệt của Tu Hài chỉ nên ăn món này nướng. Cái kiểu thịt nó dai dai, giòn giòn lại mềm và ngọt thật không có loại hải sản nào sánh được. Bên cạnh món nướng còn có món hấp. Ta lấy thịt của nó trộn với gừng sắt sợi, thêm chút rượu, chút dầu mè, gia vị như tương, muối, tiêu rồi hấp khoảng 5 phút. Sau đó cho thịt chín lên hai mảnh vỏ rắc chút tiêu và ăn cùng rau sống. Ngoài ra, Tu Hài còn được chế biến bằng cách làm gỏi, xào với nấm, nấu súp hay nấu cháo cũng rất ngon.

                                                                      Lê Tuyết

 

 

 

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Èm THùc c¸t bµ:

Tu Hµi – Mãn ngon ®¹i bæ cho nam giíi

Đãi cả nhà 2 món ngon với tu hài, Ẩm thực, am thuc, tu hai nuong, tu hai, tu hai hap, hai san, mon ngon, baoBiÓn C¸t Bµ kh«ng nh÷ng ®em l¹i cho con ng­êi vÎ ®Ñp thuÇn khiÕt, trong lµnh, mµ s©u trong lßng nã cßn lµ c¶ mét thiªn ®­êng cña Èm thùc. Gièng nh­ c¸c vïng du lÞch biÓn kh¸c, C¸t Bµ cã rÊ nhiÒu h¶i s¶n nh­: t«m ghÑ, cua, mùc tuy nhiªn do thæ nh­ìng ®Æc thï cña vïng nµy nªn nhiÒu chuyªn gia Èm thùc cho r»ng h¶i s¶n n¬i ®©y ngät vµ ®Ëm ®µ h¬n c¸c vïng biÓn kh¸c. Trong c¸c mãn ¨n h¶i s¶n ®­îc ­a chuéng nhÊt cã mét mãn ¨n quen thuéc mµ nÕu ®· ®Õn C¸t Bµ hÇu nh­ ai còng tõng th­ëng thøc nh­ng l¹i rÊt Ýt ng­êi biÕt vÒ gi¸ trÞ cùc kú quý b¸u cña nã, ®ã lµ mãn Tu Hµi. §©y lµ lo¹i s¶n vËt cã gi¸ trÞ dinh d­ìng rÊt cao ®èi víi con ng­êi, ®Æc biÖt lµ c¸c quý «ng. NhiÒu ng­êi cho r»ng Tu Hµi lµ lùa chän sè mét víi nam giíi khi t×m ¨n c¸c mãn ¨n “ tr¸ng d­¬ng bæ thËn”.

Đãi cả nhà 2 món ngon với tu hài, Ẩm thực, am thuc, tu hai nuong, tu hai, tu hai hap, hai san, mon ngon, bao

Tu Hµi cßn cã nh÷ng tªn gäi kh¸c nh­ lµ èc Vßi Voi hay lµ con thôt thß, lµ mét loµi nhuyÔn thÓ hai m¶nh vá sèng trong n­íc mÆn. Trong m«i tr­êng tù nhiªn, Tu Hµi sèng trªn c¸c tr­¬ng c¸t ngÇm vµ thÒm c¸t cã san h« ë vïng biÓn Êm.  Chóng cã thÓ thÝch nghi víi m«i tr­êng n­íc trong víi ®é mÆn æn ®Þnh, cã thuû triÒu lªn xuèng hay ë c¸c vïng cöa s«ng n­íc lî. Tu Hµi sèng nhiÒu ë vïng §«ng B¾c ®¶o C¸t Bµ. N¬i ®©y cã c¸t cùc tr¾ng, cùc s¹ch t¹o ra tõ nh÷ng d¶i san h« ph©n huû qua hµng triÖu n¨m mµ thµnh. ChÝnh v× b¶n chÊt nã chØ sèng ®­îc vµ tån t¹i trong m«i tr­êng s¹ch nh­ vËy nªn rÊt ®¶m b¶o vÒ ®é an toµn thùc phÈm. Tu Hµi sinh s¶n d­íi c¸t vµo mïa xu©n, sinh s¶n nhanh trong m«i tr­êng tù nhiªn vµ m«i tr­êng nu«i tèt. Chóng chØ sèng ®­îc trong m«i tr­êng s¹ch vµ ®ång thêi còng lµm s¹ch m«i tr­êng do ¨n c¸c ®éng vËt phï du tù nhiªn trong n­íc biÓn. Khi b¬i trong n­íc, m×nh chóng cã thÓ thß ra khái vá dµi ®Õn c¶ tÊc.

Sau khi sinh në, Tu Hµi tr¶i qua nhiÒu lÇn biÕn th¸i thµnh gièng cÊp 1, ( lín chõng 4-5mm), sau 1 th¸ng thµnh gièng cÊp 2 cã vá dµi 2-3 cm. Kho¶ng 12 ®Õn 15 th¸ng lµ Tu Hµ d· mang ®Çy ®ñ gi¸ trÞ dinh d­ìng cÇn thiÕt vµ cã thÓ sö dông ®­îc. §©y lµ lo¹i thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d­ìng rÊt cao vµ quý hiÕm. C¸c nghiªn cøu cho r»ng thÞt cña chóng cã kho¶ng 16 lo¹i acid amin. ChÕ biÕn Tu Hµi còng lµ c¶ mét c«ng ®o¹n kh¸ phøc t¹p. Ph¶i röa nhÑ nhµng sau ®ã t¸ch 2 vá cña chóng ra lÊy ruét n»m bªn h«ng m¶nh vá( thao t¸c ph¶i thËt cÈn thËn ®Ó ruét kh«ng bÞ vì). Dïng n­íc nãng h¬n ®Ó tuét líp da bªn ngoµi sao cho lé ra phÇn th©n tr¾ng nân míi ®em röa l¹i b»ng n­íc l¹nh. NÕu lµ mãn n­íng th× sau khi lÊy thÞt cña chóng ra, ng­êi ta ®Ó trªn mét m¶nh vá vµ n­íng trªn than hång, sau ®ã míi ®Ó mì hµnh lªn trªn. NÕu thËt sù muèn tËn h­ëng vÞ ngät ®Æc biÖt cña Tu Hµi chØ nªn ¨n mãn nµy n­íng. C¸i kiÓu thÞt nã dai dai, gißn gißn l¹i mÒm vµ ngät thËt kh«ng cã lo¹i h¶i s¶n nµo s¸nh ®­îc. Bªn c¹nh mãn n­íng cßn cã mãn hÊp. Ta lÊy thÞt cña nã trén víi gõng s¾t sîi, thªm chót r­îu, chót dÇu mÌ, gia vÞ nh­ t­¬ng, muèi, tiªu råi hÊp kho¶ng 5 phót. Sau ®ã cho thÞt chÝn lªn hai m¶nh vá r¾c chót tiªu vµ ¨n cïng rau sèng. Ngoµi ra, Tu Hµi cßn ®­îc chÕ biÕn b»ng c¸ch lµm gái, xµo víi nÊm, nÊu sóp hay nÊu ch¸o còng rÊt ngon.

                                                                      Lª TuyÕt

 

 

 

Advertisements

Thảo luận

2 thoughts on “ẨM THỰC CÁT BÀ: Tu Hài – Món ngon đại bổ cho nam giới

 1. Không sử dụng toàn chữ in hoa để trình bày tít.
  Cần xem lại cách đặt tít, rút sapo và bố cục của bài viết.
  Cần ngắt câu, ngắt đoạn cho phù hợp với báo mạng điện tử.
  6-

  Posted by Trường Giang | 16/08/2012, 10:27 sáng
 2. I like the helpful information you provide in your articles.

  I will bookmark your weblog and take a look at once more right here frequently.
  I’m relatively sure I will be told plenty of new stuff proper right here! Best of luck for the next!

  Posted by tin ẩm thực | 20/05/2013, 9:16 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Thư viện

Nhập địa chỉ email để nhận các thông báo về bài viết mới

Join 4 other followers

Tháng Tám 2012
H B T N S B C
    Th9 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Lượng truy cập trang

 • 22,232 hits

Blogs I Follow

Advertisements
All AJC

Trang tin tức tổng hợp về sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

%d bloggers like this: